vrijdag 26 december 2014

'Het zwart en het zilver' van Paolo Giordano

Op 17 december 2014 bespreken we bij Chris het boekje Het zwart en het zilver van Paolo Giordano, de Italiaanse auteur die een paar jaar geleden de hemel werd in geprezen voor De eenzaamheid van de priemgetallen. Voor Ludo riep de plicht, hij is er niet bij.  Ik open de avond met de nieuwe cd van mijn ‘jeugdidool’ Henny Vrienten, meer bepaald het nummer ‘De namen en de plaatsen’.  Woorden van een
‘wijze man’ die terugblikt, ze vallen wel in de smaak en roepen bij Reinoud associaties met Spinvis op.

Paolo Giordano valt een ander lot te beurt: zijn ‘zwart en zilver’ wordt minder gesmaakt. Centraal in het boek staat een zekere  ‘Signora A’ die huishoudster is bij een jong gezin. Zij heeft in moeilijke omstandigheden haar entrée gemaakt bij hen, en de intensiteit van haar relatie met het koppel en hun zoon is net daardoor enorm hoog. Wanneer Signora A heel ziek wordt, zorgt dat voor een ontwrichting, en net die situatie is zowat het belangrijkste onderwerp van het verhaal.

Hoewel ‘verhaal’? Voor enkele lezers is dit zelfs geen echt boek (Geert), maar iets waar je niet ‘in’ geraakt (Geert,  Ciska, Christine…).  Reinoud ziet het eerder als een soort snapshot,  Ciska vindt het vlot geschreven ‘maar zeker geen top 10-boek’, ook Christine vindt het afstandelijk,  ze herkent er wel enkele menselijke waarden in.  Jo ziet enige overeenkomst met Carrasco (die met De vlucht wel hoge toppen scheerde bij onze lezers) maar vindt het werk van Giordano in vergelijking nogal eenduidig. Ondergetekende (Ina) vond het wel een subtiel geschreven boekje over menselijke emoties, daarvan getuigen de vele ezelsoren (!) die haar exemplaar van  Het zwart en het zilver intussen telt.  Chris bevindt zich figuurlijk ergens tussen Reinoud en Ina, hij herkent in beider leeservaringen iets. Wat alle lezers wel bindt, is de manier waarop we naar de relatie van het koppel in de schijnwerpers kijken. Dit ‘in mekaar opgaan’ lijkt nog maar weinig ruimte te laten voor mensen/dingen buiten hun cocon.

De punten weerspiegelen het geringe enthousiasme voor Paolo Giordano: een 5 van Geert, een 5,5 van Jo, een 6 van Reinoud, Ciska en Christine, een 6, 5 van Chris, een 7,5 van Ina. Dit brengt ons, nog zonder score van Ludo, op een gemiddelde van 6,1.

Tot slot, een fragment uit Het zwart en het zilver’dat toch de kwaliteiten van de auteur naar mijn mening even in de verf zet. Emanuele, het zoontje van hoger genoemd echtpaar, slooft zich tijdens een schoolopvoering enorm uit, op de eerste plaats om indruk te maken op Signora A, die hij aanbidt.  Signora A, gekweld door haar ziekte, verlaat echter vroeger de zaal en kan hem dus niet prijzen omwille van zijn prestatie, wat enorm weegt op het jongetje. Giordano beschrijft dan het vertrek van de ouders en Emanuele uit de school, na de gemiste ontmoeting met Signora A:
‘We houden het gedag zeggen zo kort mogelijk en lopen naar huis, met z’n drieën: twee ouders en een kleine, treurige vogelverschrikker die stevig  onze hand vasthoudt tot we voor de voordeur staan, alsof hij wil zeggen dat hij het heeft begrepen, heeft begrepen dat mensen verdwijnen, dat mensen weggaan en dat is het dan, voor altijd, maar wij niet, dat zal hij niet laten gebeuren, tenminste niet zolang hij ons bij elkaar houdt.’

Voor onze volgende bijeenkomst lezen we Het aards paradijs van Seppe Van Groeningen.

Ina

donderdag 25 december 2014

'De verborgen geschiedenis' van Dona Tartt

Dat ze dapper is, Ciska. Om zomaar haar favoriete boek te grabbel te gooien in de grijpgrage kritische blik van ons leesgenootschap. De verborgen geschiedenis, de debuutroman van de Amerikaanse Donna Tartt, verscheen in 1992 en sindsdien had Ciska het boek zowat jaarlijks herlezen. Trouw aan haar opgevatte hartstocht voor dit meeslepende relaas van een faliekant afgelopen vriendschap tussen studenten die niet zomaar het leven, hun studie of passies wilden ondergaan. O ja, ook wij, de overige leden van het leesgenootschap, kenden de reputatie van deze roman, herinnerden ons het overdonderend succes. Enkelen hadden het toen gelezen. Uiteraard, je bent lezer of je bent het niet. Plichtsbewust en met enig enthousiasme buig je je dan over de obligate meesterwerken. Donna Tartt behoort dus tot het kransje schrijvers dat debuteerde met een bestseller. Dit debuut liet Ciska 20 jaar later opnieuw op ons los, op 13 november 2014.


Dat sommigen net het verplichtte nummertje ‘bestsellers lezen’ afschrikt, bleek meteen bij Jo. Hij had 20 jaar gewacht en begon aanvankelijk met veel reserves aan De verborgen geschiedenis. Maar Jo heeft het graag gelezen, ondanks dat slotdeel dat zich in zijn ogen naar het einde toe sleepte. De zelfoverschatting van een groep die zich beter voelt tot het in mekaar stuikt, vond hij tragisch en had bij hem een actuele snaar geraakt. De link werd gemaakt met ‘Zet die plaat af’ van een bekend Vlaams politicus tijdens een overwinningseuforie. Jo genoot ook volop van het hilarische middendeel dat de begrafenis evoceert.
Ina had het destijds erg graag gelezen, had zich toen probleemloos laten meeslepen door de herkenbare sfeer binnen een microkosmos van jonge studenten die een sterke affiniteit met mekaar hebben. nu had ze genoten van de schets van jongeren die binnen hun eigen logica in een voor hen vanzelfsprekende wereld leven.
Geert had het eerste luik erg graag gelezen, maar was ontgoocheld in het vervolg dat in zijn ogen als een pudding in elkaar viel (wat is dit precies, een pudding die in mekaar valt?). Het was voor hem noch ontroerend, noch spannend en hij kon zich nooit identificeren met een van de personages. Was het maar dat? Kortom, Geert met zijn spreekwoordelijk enthousiasme.
Ludo had het boek destijds gelezen. Zijn oordeel was in grote lijnen: “Dit is een zeer vreemd boek.” Wat hem eraan beviel was de sfeerschepping, het hermetische binnen dit studie-en vriendenclubje, het dreigende, … Een personage als Henry vond hij tegelijk heel bizar als mooi. De titel vond Ludo dan weer misleidend, eigenlijk gaat dit simpelweg over een platte moord. Dit sfeervolle boek - hoe mooi die schets van de begrafenis - had voor hem een wel allesbehalve ingenieuze plot.
Ook Reinoud had vroeger de roman gelezen, maar wist er tot zijn verbazing bijna niks meer van, buiten de vage herinnering dat hij het graag had gelezen. Bij het herlezen zag hij zijn humanioratijd opnieuw passeren, ook Reinoud behoorde tot een groepje aangestuurd door één iemand waarbij zij zich beter voelden. Herkende de beslotenheid, de eigen sfeer binnen een groepje van gelijkgezinden of gelijk-gepassioneerden volledig. Net als Ludo gefascineerd door het personage van Henry, het dubieuze eraan: erudiet, belezen, behulpzaam, … maar ook de moordenaar en eigenlijk pervers. Met de titel had hij geen probleem, het betrof toch simpelweg een moord die nooit is uitgekomen.
Voor Christine is de titel dan weer veelzeggend. Voor het hoofdpersonage Richard, oorspronkelijk toch integer, wordt het meemaken van dergelijke geschiedenis wellicht het meest ingrijpende dat je kunt meemaken. Christine heeft het graag gelezen, tot het halfweg wat begint te kabbelen. Houdt niet zo van die breedvoerige Amerikaans stijl, het moet vooruit gaan. De plot vindt Christine vrij goed, ook de zeer interessante schets van de personages die door hun kwetsbare goddelijke bewondering voor de leerkracht begeleid worden naar hun ondergang. Ook Geert herkende hier wat de sfeer van de al even beroemde film Dead Poets Society.
Ciska blijft haar lievelingsboek goed vinden, het zou er maar aan ontbreken. Al wordt het bij een zevende lezing natuurlijk een ander soort beleving. Ciska houdt van Amerikaanse boeken, dit wisten we al langer, de sfeer die inderdaad doet denken op Dead Poets Society blijft ze aantrekkelijk vinden. Maar ook de algemene sfeerschepping, het mistige van de herfst, enzovoorts. Ze beaamt dat het boek misschien iets korter kan, maar Ciska leest net graag dikke boeken.
Ikzelf had destijds met groot enthousiasme De verborgen geschiedenis gelezen, had menig persoon naderhand warm gemaakt om zich er ook eens aan te wagen. Bij herlezing kwam de euforie van toen niet meteen bovendrijven, je kijkt toch met andere ogen of misschien een ander perspectief naar dingen die je toen om een of andere redenen zo troffen. Maar opnieuw liet ik me toch wat meeslepen door de personages, door de beklemmende sfeerschepping binnen het vriendenclubje in een verhaal waarvan ik vooral vind dat het op een fantastisch manier verteld wordt. En het is waar, in het laatste deel miste ook ik wat de ‘drive’ van wat er aan vooraf gaat. 

In een verdere bespreking meanderen we wat verder rond een aantal thema’s. Een discussie blijft of er toch niet heel wat bladvulling is, die eindeloze details, terwijl anderen net die uitvoerige sfeerschepping de kracht vinden van het boek. We gaan uitgebreid in op de verschillende personages en hun functie binnen de plot. Eens te meer blijkt hoe complexe figuren, hoe pervers of slecht ook, fascineren als ze tenminste niet eendimensionaal worden neergezet. Henry bijvoorbeeld. De volwassene als goeroe, Julian, draagt in een belangrijke mate bij tot de toenemende normvervaging bij het studiegroepje: ‘Echte schoonheid is altijd schokkend.’ Als een volleerde pervert trekt hij zich net op tijd uit de tragische maalstroom terug. Julian is als classicus uiteraard op de hoogte dat na de hoogmoed de val komt, maar hij laat Henry als zijn verlengstuk ongestoord zijn gang gaan.

We eindigen nog met een interessante constatering: “De leesgroep maakt van Geert geen beter mens, maar wel een betere lezer.” Wij weer content. En sommigen misschien ook omdat Geert alweer zijn score na bespreking naar boven aanpaste: 7. Jo en Reinold gaven een 8 op 10, Ludo en Ina  7.5, Chris en Christine een 7, Ciska spande de kroon met  9,5. Dit gaf een totaalscore van 7,9 op 10.

Chris

woensdag 24 december 2014

Het Brugs leesgezelschap jubileert

Boeken komen, boeken gaan, en zo verorberde dit leesgezelschap in het najaar 2014 zijn vijftigste boek. Het lot besliste dat Ciska de jubileumgangers bij haar thuis mocht verwelkomen. Ze kweet zich voortreffelijk van deze hoge eer en vergastte de leden met een geestrijk traktaat. Na te hebben geklonken op nog eens vijftig boeken, schaarde het gezelschap zich aan tafel. Au grand complet, want ook de Heilige Geest die al vijftig boeken lang ons verstand verlicht, ontbrak niet op het appel. Dan was het de beurt aan Quinten die de jubilarissenclub op foto vastlegde. Dank u wel, Quinten.